logoexpress
>> expres informatie >>>
mediwijzer Etalagebenen
mediwijzer.nl

 > chirurgie

    > etalagebenen

Omschrijving: etalagebenen (claudicatio intermittens) zijn het gevolg van de afzetting van vet in de wand van de slagader van de benen en van verkalking van de wand van de slagader. Dit leidt tot vernauwing van de slagader. Hierdoor schiet de bloedtoevoer en daarmee de zuurstofvoorziening van de benen te kort.

 

Klachten: Bij een gebrek aan zuurstof ontstaat verzuring van de spieren, die een krampende pijn veroorzaakt. Bij lopen ontstaat pijn die bij stilstaan weer afneemt. Koude voeten zijn ook vaak onderdeel van etalagebenen.

 

Onderzoek: De diagnose wordt op het klinisch beeld gesteld. Eventueel kan vaatonderzoek (angiografie) plaatsvinden.

 

Behandeling: er zijn 3 mogelijkheden:

conservatief: leefadviezen (dieet, stoppen met roken), looptraining
dotteren:
met behulp van een ballonnetje wordt het bloedvat ter plaatse van de vernauwing opgerekt.
operatief:

*  schoonmaken van het vat (endarteriëctomie) ter plaatse van de vernauwing
*  bypass operatie waarbij een omleiding wordt gemaakt rond vernauwde deel van het vat met een vaatprothese of een ader van de patiënt zelf.


etalagebenen - problemen met de slagaderen in de benenNuttige links:

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: patientenfolderdisclaimer

 ©  mediwijzer.nl